โหลดโปรแกรมเล่น ...

สุนัขแก้ไขปัญหา
ในป่า, เป็นสายพันธุ์สุนัข Braque สาธารณรัฐไวมาร์พบไม้ยาว, หรือมากกว่าสาขา. ปัญหา อย่างไรก็ตาม, คือ คุณต้องผ่านสะพานแคบกับมันในปากของเขา. หลังจากกี่วินาทีของการสะท้อน, ฉันจัดการเพื่อแก้ปัญหา โดยความช่วยเหลือใด ๆ, เพียงแค่หมุนหัว.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์