โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถจักรยานยนต์ครั้งแรกในโลก (1869)
นี่คือรถจักรยานยนต์อบไอน้ำ, η οποία κατασκευάστηκε το 1869 από τον εφευρέτη Sylvester H. Roper ในบอสตันของสหรัฐอเมริกา. พร้อมนี้ผู้ประดิษฐ์ฝรั่งเศส Pierre Michaux ถือเป็นรถจักรยานยนต์ครั้งแรกในโลก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์