โหลดโปรแกรมเล่น ...

เมื่อฉันถ่ายโฆษณานี้, มีไม่มีผลดิจิตอล
Stunts น่ากลัวกับรถยนต์, ในการโฆษณาญี่ปุ่น ISUZU รถยนต์ในต้นทศวรรษ 1980. รูปแบบการโฆษณาเรียกว่าราศีเมถุน.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์