ตรงตามนิยายเนื้อแพะน้อย
ในฉากนี้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ “นิยายเยื่อ”, กล่าวว่า ใบหน้าแพะอย่างต่อเนื่อง “อะไรนะ?”. การตัดตลกมาก.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์