โหลดโปรแกรมเล่น ...

แกว่งแปรงวัว
วัวแกว่งพู่กันเป็นอุปกรณ์ตนเองดูแลตนเองที่ช่วยให้วัวมีความสุข, healthier and increases milk production of up 3.5 per cent for cows.

พฤติกรรมธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัวที่ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม. เดอลาวาลวัวแปรงปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ และส่งเสริมการจราจรถูกวัวในโรงนา. มีพัฒนาเพื่อเพิ่มสุขภาพวัว, วัวจึง, สวัสดิภาพสัตว์และประสิทธิภาพโดยรวม.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์