โหลดโปรแกรมเล่น ...

งานมีความเสี่ยงในประเทศอินเดีย
ในประเทศอินเดีย, ผู้ปฏิบัติงานใช้บันไดใหญ่เพื่อซ่อมแซมการระบายอากาศของอาคาร. บันไดคือที่พำนักจากเชือก, ถูกทำโทษ หลังคาของอาคาร.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์