โหลดโปรแกรมเล่น ...
ความสนใจ: วิดีโอที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หญิงอาระคนสุ่มบนถนน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2014, บนถนนของนิวออร์ลีนส์, ผู้หญิงเดิน โดยถือมีดและอาระสุ่มบางเช้ง. ตอนแรกนัดกับมีดคนปั่นจักรยานที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น และยังคงอยู่ในทางของเขา. วินาทีต่อมา, ทำให้การโจมตีใหม่บนคนเก่งของมีดในมือ. ตำรวจเผยแพร่วิดีโอนี้, เพื่อให้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจิตใจบกพร่อง หรือภาย ใต้อิทธิพลของยาเสพติด.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์