โหลดโปรแกรมเล่น ...

บ้านใหม่สำหรับผู้สูงอายุบ้าน
หลังจากที่ได้ยินจากเพื่อนเกี่ยวกับเป็นคนสูงอายุที่อาศัยอยู่ในสภาพที่ไร้มนุษยธรรม, ทั้งสองจากบูคาเรสต์โรมาเนีย, พวกเขาไม่สามารถอยู่กับอุ้งมือ. พวกเขารวบรวมเงินจากการบริจาค และให้ชีวิตดีกว่าในบ้านใหม่.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์