โหลดโปรแกรมเล่น ...

เทคนิคการให้อาหาร
ในตุรกี, เป็นแม่ลูกที่ตัวดึงข้อมูล ด้วยสมาร์ทโฟนที่ผูกขึ้นบนหน้าผากของเธอ, ที่เล่นวิดีโอ ด้วยการ์ตูน. ในวิธีนี้ เขาจัดการจะสงบเด็กกระสับกระส่ายระหว่างรับประทานอาหาร.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์