โหลดโปรแกรมเล่น ...

จิตรกรของไฟ
Steve Spazuk แคนาดาที่ยัง เป็นที่รู้จัก “จิตรกรของไฟ”, ทำให้เรามีเทคนิคเฉพาะ, ที่ใช้ฟุ้งจากเทียนหรือไฟฉายเพื่อสร้างความสวยงามทำงานศิลปะ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์