โหลดโปรแกรมเล่น ...

โลหะแอลคาไลและน้ำ
โลหะแอลคาไลทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำทำปฏิกิริยาคายความร้อนที่แข็งแกร่ง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์