โหลดโปรแกรมเล่น ...

บัลเลต์ โดยตรง
บัลเล่ต์เป็นที่บัลเล่ต์จงใจสูญเสียการซิงโครไนส์ระหว่างพวกเขา, เพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชม. บัลเลต์เรียกว่า "เดอะคอนเสิร์ต" และเป็นความคิดของการออกแบบท่าเต้นเจอโรมร็อบบินส์.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์