โหลดโปรแกรมเล่น ...

ล่อสุนัขถูกทอดทิ้ง
เมื่อเจ้าของตาย, ขายบ้านครอบครัว และเหลือวู้ดดี้. สำหรับเวลาสุนัขอาศัยอยู่คนเดียวใน, รอเจ้าของกลับ. องค์กรหวังสำหรับ Paws อัญเชิญ โดยเพื่อนบ้านเพื่อช่วยเหลือ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์