โหลดโปรแกรมเล่น ...

หิมะของรถแอร์
รถแอร์ที่ปรากฎว่าหิมะแทนอากาศเย็น. อธิบายตรรกะคือ ระบบควบคุมสภาพอากาศมีออนเพิ่มเติมมากกว่าปกติ, ส่งผลให้หยุดการทำงานได้อย่างรวดเร็วความชื้นในอากาศ, สร้าง "หิมะ" ที่มาจากช่องระบายอากาศ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์