โหลดโปรแกรมเล่น ...

การทดลองของควอนตัมฟิสิกส์

การทดลองที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้เราเข้าใจทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์, นี่ มีสลิตทั้งสอง. การทดลองได้แบ่งชุมชนวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคของสลิตสองแน่นอน, และคำอธิบายได้ถูกพยายามที่จะนำไปบริจาคเกินขีดจำกัดของตรรกะมนุษย์. ที่นี่เราเห็นการใช้งานของการทดสอบในการแสดง "ผ่านการรูหนอน", บรรยาย โดยมอร์แกนฟรีแมน.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *