โหลดโปรแกรมเล่น ...

พิธีเฮฮาทหารที่ชายแดนปากีสถาน-อินเดีย
เรียกว่าพิธี Goyagka, และจะเกิดขึ้นแต่ละวันก่อนพระอาทิตย์ตกบนชายแดนระหว่างอินเดียและปากีสถาน. มันเริ่มต้น ด้วยขบวนพาเหรดเล็กของทหารจากทั้งสองข้าง และลงท้าย ด้วยการดาวน์โหลดของธงของประเทศทั้งสอง. ตลอดกระบวนการ และการเดินของทหาร, มันเป็นเรื่องตลกเกินไป.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์