โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีที่จะไม่ลงจากเตียง
หลายสิ่งในชีวิตได้ยาก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินลงจากเตียงโดยไม่มีบันได.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์