โหลดโปรแกรมเล่น ...

ความน่าเชื่อถือ
ความสำคัญของความน่าเชื่อถือ, ในวิดีโอนี้น่ารัก Alya Titarenko กายกรรมและ Gael Ouisse Cirque du Soleil โดย. กายกรรมเชื่อถืออื่นกับชีวิต, Ze Frank 'ผู้บรรยาย'ใช้นี้เป็นจุดเริ่มต้นทางปรัชญาจะอธิบายทำไมความหรูดีน่าเชื่อถือ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์