โหลดโปรแกรมเล่น ...

กังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
พบกับกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก. Vestas V-164 ผลิตพลังงาน 8MW, พอที่จะใช้พลังงาน 7,500 บ้านเป็นประจำทุกปี.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์