โหลดโปรแกรมเล่น ...

โฆษณาอย่างชาญฉลาด

คุณสามารถทำคู่แข่งของคุณโฆษณา; ยังไม่ ได้ที่บริษัทขนส่งดีเอชแอลได้. Έγραψε “Η DHL είναι γρηγορότερη” σε μεγάλα χάρτινα κουτιά και τα κάλυψε με θερμικά ευαίσθητη ταινία που αλλάζει χρώμα με τη θερμοκρασία. กล่องจ้างจากบริษัทคู่แข่ง, และ เมื่อพวกเขาออกมาที่อุณหภูมิสูง, สโลแกนที่ปรากฏทันที.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.