โหลดโปรแกรมเล่น ...

น้ำแข็งวงกลม
บันทึกปรากฏการณ์ที่หายาก โดยสมัครเล่นเว็บแคมในนอร์ทดาโกตาของสหรัฐ. ถาดน้ำแข็งวงกลมนี้ที่สิทธิในแม่น้ำ Sheyenne, อาจจะเกิดจากน้ำเป็นน้ำแข็ง, อากาศหนาแน่นและวังวน, พวกเขากล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์