โหลดโปรแกรมเล่น ...

เด็ก
ในเมืองตกต่ำ และสีใส, เด็กในโรงเรียนเรียนจะเงียบ, สิ่งมีชีวิต aboyla. แต่มันไม่ใช่แค่เด็ก. ทุกอย่างในโลกนี้ดูเหมือนโคลนสำเนา, และมีบุคลิกลักษณะเป็นศูนย์. – แอนิเมชั่น 3D โดยวานิชิโอกาดะ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์