โหลดโปรแกรมเล่น ...

ลี้ภัยในรถของนักท่องเที่ยว
ในป่าอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้, นักท่องเที่ยวบันทึกการล่าเป็นประวัติการณ์ระหว่างสองเสือชีตาห์และละมั่ง. ละมั่งหนี และบันทึกเข้าสู่รถยนต์ของนักท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง, ผ่านหน้าต่างผู้โดยสารเปิด. คู่มือการเปิดภายหลังประตูของรถที่ออกจากละมั่งฟรี.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์