โหลดโปรแกรมเล่น ...

สนามแม่เหล็กในโรงหล่ออลูมิเนียม

ในโรงหลอมอลูมิเนียมในรัสเซีย, คนงานแสดงสนามแม่เหล็กแรงที่เกิดจากกระแสไฟประมาณ 2MW, ซึ่งจำเป็นสำหรับอิเล็กโทรลิซิส.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.