โหลดโปรแกรมเล่น ...

บอร์ดทดสอบ

คนเมาพยายามลงจากแท่นลอยน้ำ, กดบนกระดานไม้. จะจัดการ;

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.