โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถบรรทุกวิ่งผ่านสะพานไม้

ในป่าแห่งหนึ่งในบราซิล, รถบรรทุกไม้ข้ามสะพานไม้. สะพานดูไม่มั่นคงนัก…

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่.