โหลดโปรแกรมเล่น ...

หีบเพลงกระดาษแข็ง

ประสานเสียงเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่ใช้ลูกตุ้มเพื่อสร้างภาพเรขาคณิต. ข้อต่อนี้ทำจากกระดาษแข็งเท่านั้น.

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย * * * *