โหลดโปรแกรมเล่น ...

เมื่อเขาดึงออกมาจากโทรศัพท์มือถือของเขาจากท่อระบายน้ำ…
ชายคนหนึ่งดึงโทรศัพท์มือถือของเขาจากท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำ, และรัฐตื่นเต้นที่ยังคงทำงาน. แต่ความสุขจะไม่นาน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์