โหลดโปรแกรมเล่น ...

ฟื้นฟูภาพวาดเก่า
ศิลปะพิทักษ์จูเลียน Baumgartner เรียกคืนภาพวาดโดยเฮนรี่วอร์ดแรนเจอร์ (1858-1916) ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์