โหลดโปรแกรมเล่น ...

การผลิตขวดไม้บนแมนเดร
ช่างไม้แสดงให้เราเห็นเทคนิคที่สร้างแจกันไม้กลึง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์