โหลดโปรแกรมเล่น ...

ไม่กี่เซนติเมตรห่างจากความตาย
ไซและการขับรถใช้ YouTube ลูกสูบที่มีความเร็วสูงให้กับเพื่อนในถนนใน La Botte du แอโนในเบลเยียม, เมื่อเขาได้พบกับการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทอย่างเท่าเทียมกันบางเพียงผ่านรถ. ความขัดแย้งด้วยความเร็วนี้อาจมีผลกระทบอย่างมาก, แต่หลีกเลี่ยงโชคดีสำหรับไม่กี่เซนติเมตร. อย่างไรก็ตาม, อย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ขับขี่ลดลงต่อมาในถนน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์