โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทารกเติบโตขึ้นพร้อมกับเพื่อนที่ดีของเขา
ตั้งแต่แรกเกิดถึงสองปี, เราจะเห็นปฏิกิริยาของเด็กผู้ชายตัวเล็กกับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา, สุนัขแหบแห้ง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์