โหลดโปรแกรมเล่น ...

เป็นจริงมากที่สุด “เท็จ” เนื้อ
วิศวกรและนักประดิษฐ์ผู้เข้าชมมาร์ค Rober นอกเหนือจาก บริษัท อาหารเนื้อสัตว์และเป็นไปไม่ได้, และดูโดยตรงวิธีการสร้างที่สมจริงที่สุดในเนื้อและรสชาติของเนื้อสัตว์, โดยเฉพาะจากส่วนผสมจากธรรมชาติ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์