โหลดโปรแกรมเล่น ...

ทำให้เลือดปลอม
ผู้ใช้ทำให้ Q เลือดปลอมของเราโดยใช้โพแทสเซียม thiocyanate, เหล็กคลอไรด์และโซเดียมฟลูออไร. ส่วนผสมของโพแทสเซียม thiocyanate กับคลอทันทีสร้างสีเลือด, ในขณะที่โซเดียมฟลูออไรสามารถหายไปอีกครั้ง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์