โหลดโปรแกรมเล่น ...

รถบรรทุกของฉันทำเสียงแปลก ๆ




คนขับรถบรรทุกพยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นนี้เสียงแปลก ๆ ที่เขาได้ยิน, เพียงแค่เปิดประตูห้องโดยสาร.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์