โหลดโปรแกรมเล่น ...

การเกิดอุบัติเหตุในการชุมนุมของ Monte Carlo
รถยนต์จำนวนมากในการชุมนุมที่ผ่านมาของ Monte Carlo 2020 พบปัญหาและไดรเวอร์มีอุบัติเหตุหลายบนถนนเต็มไปด้วยหิมะ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์