โหลดโปรแกรมเล่น ...

โปรยลงมาของโลหะหลอมเหลว
ผู้ประกอบการในการเป็นกลไกที่ทำให้เกิดการยกเจ็ทที่มีความรุนแรงของโลหะหลอมเหลวในการหล่อ, ขณะที่เธอวางชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโลหะในเตาเผา. โชคดี, ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการคุ้มครองจากการยกกระจกหน้ารถ.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์