โหลดโปรแกรมเล่น ...

วิธีการทำงานของบันไดเลื่อน
ทั้งการทำภาพเคลื่อนไหว 3 มิติของเจเร็ดโอเว่น, ซึ่งจะอธิบายวิธีกลไกการทำงานบนบันไดเลื่อน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์