อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับรถจักรยานยนต์
ไซบันทึกอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของเขา. ช่วงเวลาของการไม่ตั้งใจจะนำไปสู่ความขัดแย้ง. โชคดีสวมหมวกกันน็อก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์