โหลดโปรแกรมเล่น ...

13 ปีของการตัดไม้ทำลายป่าในอเมซอน
Timelapse ของภาพถ่ายจากดาวเทียมในที่ที่คุณสามารถเห็นได้ชัดเจนลดลงของพื้นที่สีเขียวในอเมซอน.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์