โหลดโปรแกรมเล่น ...

เขาอยากจะทำ wheelie ในด้านหน้าของตำรวจ
ไรเดอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำ wheelie ในขณะที่เขาเห็นรถตำรวจมาจากทิศทางที่ตรงข้าม. แต่กรรมจะลงโทษเขาและจะสูญเสียการควบคุมของตัวเครื่อง.

Σχอะไรก็ตามλια

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์