โหลดโปรแกรมเล่น ...

ไก่พยายามที่จะจับแอปเปิ้ล
ไก่ทำกระโดดขนาดเล็กจำนวนมากที่จะจับจะงอยปากของแอปเปิ้ล, ซึ่งแขวนจากต้นไม้.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์