โหลดโปรแกรมเล่น ...

ชุดของการยกขนถ่ายรถไฟ (ล้มเหลว)

ทีมรถบรรทุกจำนวนมากที่ทำงานเพื่อขนรางการขนส่งสินค้าทางรถไฟ. แต่กระบวนการที่จะไม่ดำเนินการตามแผนและรถยกจะคว่ำน้ำหนักหนัก.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์