โหลดโปรแกรมเล่น ...

คุณลักษณะความเป็นจริงใหม่เติมใน Google Maps
โปรแกรม Google Maps เรียกโหมดใหม่เติมความเป็นจริง, มีที่หนึ่งที่สามารถนำทางเมื่อเดินเท้า. ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่น AR ในขณะที่ในการนำทาง, และเปิดโทรศัพท์กล้องไปทาง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์