โหลดโปรแกรมเล่น ...

เวลาที่เลวร้ายที่สุดที่จะข้ามสะพาน
คนสองคนที่ข้ามสะพานไม้ข้ามน้ำวิ่งของแม่น้ำ Pabbar, เมือง Rohru ในภาคเหนือของอินเดีย. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมใหญ่ในภูมิภาคที่ 18 สิงหาคม.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์