พ่อผู้ชาย (ล้อเลียน)
ชีวิตประจำวันของพ่อในการล้อเลียนของเพลง ” คนเลว ” โดยนักร้องชาวอเมริกันแบงค์ Eilish.

ความเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์