โหลดโปรแกรมเล่น ...

ใหม่ “สิงหราช” การปรับปรุงด้วย deepfake

Ο YouTuber จอนตี (@jonty_pressinger) deepfake ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง remake ของสิงหราช (The Lion King 2019). ใช้ภาพวาดของศิลปินนิโค Mochkin เพื่อแทนที่ใบหน้าของสัตว์และทำให้พวกเขาแสดงออกมากขึ้น.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์