โหลดโปรแกรมเล่น ...

แรงโน้มถ่วงที่แปลก
วัตถุอื่น ๆ ปรากฏว่าต่อต้านแรงโน้มถ่วงบนไม้เอียง. แต่ปรากฏหลอกลวง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์