โหลดโปรแกรมเล่น ...

ก่อสร้าง / โครงสร้าง
อำนวยการสร้างภาพยนตร์เดิร์ Koy สร้างภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กที่เล่นกับจิตใจของเรา, ที่ภาพเคอร์เซอร์ของเมาส์เปิดอาคารที่เสียหาย. เมื่อเคอร์เซอร์ดึงภาพจากปลายด้านหนึ่งของอาคารที่สร้างขึ้นใหม่, ในขณะที่เมื่อแคบลงอีกครั้ง, มันพังทลายลงมา. ในสาระสำคัญมันเป็นวิดีโอของการรื้อถอนที่เล่นกลับและออกมา, และเคอร์เซอร์ได้ถูกวางไว้ในภายหลัง, ดิจิทัล.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์