โหลดโปรแกรมเล่น ...

มือกลองที่ดีที่สุดกับไม่มีกลอง
นักเปียโนโยคิมจากเกาหลีเล่นกลองในสังเคราะห์, ด้วยปุ่มที่สอดคล้องกับแต่ละชุดเคาะกลอง.

ความคิดเห็น

โปรด เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
สัญลักษณ์